Soutěže pro návštěvníky image

Soutěže pro návštěvníky

Rádi soutěžíte? Chcete získat hodnotné ceny? Rozhodně zavítejte na EVLS Prague Expo!

Co váš čeká?

Naši partneři a vystavovatelé chystají pro návštěvníky bohatý dopropvodný program – vedle ambasadorských týmů, se kterými se můžete setkat, vyfotit či pohovořit, připravují firmy každoročně i bezpočet soutěží o skvělé ceny. 

Zapojte se take!